ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအားထိန်းချုပ်မှု

 • MD-S600EZ DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S600EZ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအားထိန်းချုပ်မှု

  အချိန်မှန်ဖိအားကိုပြသရန် ၄ ဂဏန်း ၄ လုံး LED

  မြင့်မားသောတိကျသောဖိအားအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။

  relay signal ကို output ကို, အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းကန့်သတ်ချိန်ညှိ

  နှောင့်နှေးမှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ပြောင်းပြန်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဖိအားယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ စကားဝှက်များကိုကာကွယ်ခြင်း

 • MD-S800 ECONOMIC DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S800 စီးပွားရေးအချက်အလက်များဖိအားထိန်းချုပ်မှု

  အချိန်မှန်ဖိအားကိုပြသရန် ၄ ဂဏန်း ၄ လုံး LED

  မြင့်မားသောတိကျမှုဖိအားအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထား, အကွာအဝေး 0 ~ 1 ... 600bar

  relay signal ကို output ကို, ဘောငျချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်

  နှောင့်နှေးထိန်းချုပ်မှု, password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, reverse ထိန်းချုပ်မှု

 • MD-S800EZ DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S800EZ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအားထိန်းချုပ်မှု

  အချိန်မှန်ဖိအားကိုပြသရန် ၄ ဂဏန်း ၄ လုံး LED

  မြင့်မားသောတိကျသောဖိအားအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။

  relay signal ကို output ကို, အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းကန့်သတ်ချိန်ညှိ

  နှောင့်နှေးမှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ပြောင်းပြန်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဖိအားယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ စကားဝှက်များကိုကာကွယ်ခြင်း

 • MD-S800V VACUUM PRESSURE CONTROLLER

  MD-S800V လေဟာနယ်ဖိအားထိန်းချုပ်မှု

  အချိန်မှန်ဖိအားကိုပြသရန် ၄ ဂဏန်း ၄ လုံး LED

  မြင့်မားသောတိကျမှုဖိအားအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်

  relay signal ကို output ကို, ဘောငျချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်

  နှောင့်နှေးထိန်းချုပ်မှု, password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, reverse ထိန်းချုပ်မှု

 • MD-S900EZ DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S900EZ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအားထိန်းချုပ်မှု

  အချိန်မှန်ဖိအားကိုပြသရန် ၄ ဂဏန်း ၄ လုံး LED

  မြင့်မားသောတိကျသောဖိအားအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။

  relay signal ကို output ကို, အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းကန့်သတ်ချိန်ညှိ

  နှောင့်နှေးမှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ပြောင်းပြန်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဖိအားယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ စကားဝှက်များကိုကာကွယ်ခြင်း

 • MD-S910 ECONOMIC DIGITAL PRESSURE SWITCH:

  MD-S910 စီးပွားရေးအချက်အလက်များဖိအားပြောင်းလဲမှု -

  အချိန်မှန်ဖိအားကိုပြသရန် ၄ ဂဏန်းရှိသော LED

  ရရှိနိုင်သည့်ဖိအားသုံးယူနစ် - Mpa Kgf Psi

  relay signal ကို output ကို, အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းကန့်သတ်ချိန်ညှိ

  နှောင့်နှေးမှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ပြောင်းပြန်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဖိအားယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ စကားဝှက်များကိုကာကွယ်ခြင်း